BİRİMLER

Rize Çay Araştırma Ve Uygulama Merkezi - ÇAYMER

NUMUNE AKBUL VE RAPORLAMA BİRİMİ

Laboratuvarımıza çay analizleri için gelen numunelerin;

 • Teslim Alınması,
 • Kayıt İşlemlerinin Yapılması,
 • Laboratuvar Birimlerine Dağıtılması,
 • Analiz Sonuçları Doğrultusunda Rapor Oluşturulması ve Müşteriye Teslim Edilmesi,
 • Şahit Numunenin Saklanması Gibi İşlemlerin Yürütüldüğü Birimdir. 

Numune kabul kriterlerimiz;

 • Numune Ambalajının Yırtık, Nemli, Kirli ve Ağzının Açık Olmaması
 • Numune Miktarının Analiz ve Saklanacak Şahit Numune İçin Yeterli Miktarda Olması
 • Etiket Bilgilerinin Anlaşılabilir Olması
 • Özellikle Mikrobiyolojik Analizler İçin Steril Kap veya Ambalaj Olmasıdır.

 

Laboratuvarımıza numunelerin kabulü, numune kabul ve raporlama birimine müşterilerin elden teslim etmesi veya kargo/posta yolu ile yapılmaktadır.

 Numunelerin kabul edilmesi, izlenmesi ve raporlanması bu birimde hizmet vermekte olan personelimiz tarafından özel bir yazılım kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımıza gelen tüm numuneler gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra müşteri gizliliği ilkesi kapsamında kodlanarak sisteme kaydedilmektedir. Daha sonra numuneler zaman kaybedilmeksizin istenen analizler doğrultusunda yine gizlilik ve müşteri güvenliği ilkesi esas alınarak laboratuvar birimlerine yönlendirilmektedir. Numuneler tüm birimlerde bu kod numarası ile izlenmektedir.

Laboratuvarımızda analizler; analiz listesi ile belirlenmiş matriksler çerçevesinde yapılmaktadır. Her gıda numunesi için ayrı ayrı metotlar belirlenmiştir. Metotlar ulusal veya uluslararası kabul görmüş resmi metotlardır.

Analizler sonuçlandığı zaman, ilgili birimlerce yazılım sistemi üzerinden sonuçlar girilir, numune kabul ve raporlama birim sorumlusu tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra raporlama işlemi gerçekleşir. Laboratuvar birim sorumluları, numune kabul ve raporlama birimi sorumlusu ve laboratuvar müdürü tarafından onaylandıktan sonra müşterinin isteği doğrultusunda e-mail / fax/ posta ya da elden müşteriye ulaştırılması sağlanır.

 

 

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVAR BİRİMİ

Fiziksel Analiz Laboratuvarında çayda organoleptik analizler, fiziksel analizler yapılmaktadır.

Fiziksel Analiz Laboratuvarında Bulunan Cihazlarımız:

 • Hassas Terazi
 • Etüv
 • Kül Fırını
 • Hot Plate
 • Toz Elek Cihazı
 • Nem Tayin Cihazı
 • Saf Su Cihazı
 • Vakum Pompası
 • Balon Isıtıcı
 • El Değirmeni
 • Çeker Ocak
 • Dijital Büret

Sıra No

Analiz Adı

Metodun Kapsadığı Ürün / Ürün Grubu

Orijinal Metot Kaynağı/Kaynakları

1

RUTUBET TAYİNİ

ÇAY

TS 1562

2

KURU MADDE TAYİNİ

ÇAY

TS 1561

3

SU EKSTRAKTI TAYİNİ

ÇAY

TS ISO 9768

4

TOPLAM KÜL TAYİNİ

ÇAY

TS 1564

5

SUDA ÇÖZÜNEN KÜL TAYİNİ        (Toplam Küle Göre)

ÇAY

TS 1565

6

SUDA ÇÖZÜNEN KÜLDE ALKALİLİK TAYİNİ (KOH Cinsinden)

ÇAY

TS 1567

7

%10'LUK HCL'DE ÇÖZÜNMEYEN KÜL TAYİNİ

ÇAY

TS 1566 ISO 1577

8

OKSİDE OLMAMIŞ PARÇA TAYİNİ

ÇAY

LABORATUVAR İÇİ METOT                                           (TÜRK GIDA KODEKSİ ÇAY TEBLİĞİ, TEBLİĞ NO:2015/30 MODİFİYE EDİLMİŞTİR.)

9

TOPLAM TOZ ÇAY MİKTARI TAYİNİ

ÇAY

LABORATUVAR İÇİ METOT                                            (TÜRK GIDA KODEKSİ ÇAY TEBLİĞİ, TEBLİĞ NO:2015/30 MODİFİYE EDİLMİŞTİR.)

10

DUYU İLE MUAYENE (TADIM)

ÇAY

LABORATUVAR İÇİ METOT                                                (TS ISO 3103 VE KAÇAR, B, 1991 1. ÇAY ANALİZLERİ ÇAY-KUR YAYINI NO:14 MODİFİYE EDİLMİŞTİR.)

 

 

 • Rutubet Tayini: Çay Numunesinin hazırlanması ve belirlenen şartlar altında değişmez ağırlığa kadar kurutulması sonucu geriye kalan maddeyi belirler.
 • Toplam Toz Miktarı Tayini: 100 G Çaydaki Toplam Toz Miktarı Belirlenir.
 • Okside Olmamış Parça Tayini: Çayın işlenmesi sırasında oksidasyona uğramamış veya oksidasyonu tamamlanmamış parçalar belirlenir.                                   
 • Su Ekstraktı Tayini: Suda çözünen madde miktarını belirtir. En önemli kalite kriterlerinden biridir. Bunlar çay demine renk, burukluk, aroma, katan maddelerdir             
 • Toplam Kül Tayini: Çaydaki mineral madde miktarını belirler. Külde; Potasyum, sodyum, kalsiyum gibi mineraller ve bunların sülfatları, fosfatları, oksitleri değişik oranlarda bulunur.
 • Suda Çözünen Kül: Toplam külün suda çözünen kısmını ifade eder. Yani toplam küldeki mineral maddelerin ne kadarının suda çözündüğünü belirler.
 • Suda Çözünen Külde Alkalilik: 1gr külü nötrleştirmek için gereken asit miktarıdır. Kül alkaliliği ürüne mineral katılık katılmadığını veya gıdanın asit-                                                  baz dengesinin bozulmaması için gıda katkı maddesi ilave                                                   edilip edilmediğini tespit etmek için yapılır.
 • Asitte çözünmeyen Kül: Üründe taş, toprak, kum gibi bulaşmanın olup olmadığını belirler.
 • Duyusal Analiz Puanı: Kuru çayın görüntüsü, kokusu, rengi, demin parlaklığı, tadı, aroması ve dem posasının görüntüsü için yapılan puanlamadır.

 

KİMYASAL ANALİZ LABORATUVAR BİRİMİ

Kimyasal Analiz Laboratuvarında Çayda Kimyasal Analizler Yapılmaktadır.

Kimyasal Analiz Laboratuvarında Bulunan Cihazlarımız:

 • UV-VIS Spektrofotometre
 • HPLC
 • LC MS MS (Sıvı Kromotagrofisi)
 • GC MS MS (Gaz Kromotografisi)
 • ICP MS
 • Hassas Terazi                                                     
 • Etüv                                                                     
 • Kül Fırını                                                            
 • Tam Otomatik Ham Selüloz Cihazı                
 •  Santrifüj                                                            
 • Azot Evaporatörü                                             
 • Saf Su Cihazı
 • Ultrasonik Su Banyosu                                   
 • Çalkalamalı Su Banyosu
 •  PH Metre Kullanım                                       
 •  Ultra Saf Su Cihazı
 •  Balon Isıtıcı

Sıra No

Analiz Adı

Metodun Kapsadığı Ürün / Ürün Grubu

Orijinal Metot Kaynağı/Kaynakları

1

HAM SELÜLOZ TAYİNİ

ÇAY

LABORATUVAR İÇİ METOT                                                      (TS ISO 15598 VE GERHARD CİHAZ APLİKASYONU NOTLARINDAN MODİFİYE EDİLMİŞTİR)

2

KAFEİN TAYİNİ (HPLC ile)

ÇAY

TS ISO 10727

3

ÇAYDA TF/TR ANALİZİ

ÇAY

LABORATUVAR İÇİ METOT                                                 (KAÇAR, B, 1991 1. ÇAY ANALİZLERİ ÇAY-KUR YAYINI NO:14 MODİFİYE EDİLMİŞTİR.)

4

TOPLAM POLİFENOL TAYİNİ

ÇAY

ISO 14502-1

5

TOPLAM KATEŞİN TAYİNİ

ÇAY

ISO 14502-2

6

BİKARBONAT TAYİNİ

ÇAY

LABORATUVAR İÇİ METOT                                                      (TS 1018 STANDARDINDAN MODİFİYE EDİLMİŞTİR)

 

 

KISACA ANALİZLER

 •  Ham Selüloz: Çayın yapısında bulunan lif miktarının belirlenmesi
 • KAFEİN TAYİNİ: Çayın yapısında bulunan alkaloid maddelerden biri olan kafein miktarının belirlenmesi.
 • TOPLAM POLİFENOL:Çayın işlenmesinde büyük önem taşıyan ve kalite parametresi olan polifenollerin belirlenmesidir.
 • TOPLAM KATEŞİN: çayın yapısında bulunan kateşin türevlerinin belirlenmesidir.
 • TF/TR ORANI: Çayın kalite parametreleri olarak değerlendirilen Tiflavin (TF) ve Tirubigin (TR) oranı ile çay deminin burukluğu ve parlaklığı belirlenir.

BİKARBONAT TAYİNİ: Tahşiş ürünü oln bikarbonatın var/yok olarak tespitinin 

 

 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZ LABORATUVAR BİRİMİ

Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarında Çayda Mikrobiyolojik Analizler Yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı; Gıdalarda Bulunan Patojen Mikroorganizmaların, İndikatör Bakterilerin ve Bozulmaya Yol Açan Mikroorganizmaların Tespitine Yönelik Çalışan Bir Birimdir.

Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarında Bulunan Cihazlarımız:

 • Hassas Terazi
 • Terazi
 • Sterilizatör (Pastör Fırını)
 • İnkübatör
 • Mikrodalga Fırın
 • Su Banyosu
 • Mikroskop
 • Koloni Mikroskobu
 • Laminar Air Flow (Ekim Kabini)
 • Otoklav
 • Ph Metre
 • Buzdolabı
 • Distile Su Cihazı
 • Vortex
 • Santrifüj
 • Otomatik Pipet

Sıra No

Analiz Adı

Metodun Kapsadığı Ürün / Ürün Grubu

Orijinal Metot Kaynağı/Kaynakları

1

KÜF-MAYA ARANMASI

ÇAY

TS ISO 21527-2

2

SALMONELLA SPP. ARANMASI

ÇAY

TS EN ISO 6579-1

3

KOLİFORM SAYIMI (KATI ORTAM)

ÇAY

TS ISO 4832

4

E.coli SAYIMI (KATI ORTAM)

ÇAY

TS ISO 16649-2

5

AEROBİK KOLONİ SAYIMI

ÇAY

TS ISO 4833-1

 

KISACA ANALİZLER

 • Aerobik Bakteri Sayısı: Toplam bakteri sayısı gıdanın hangi şartlarda üretilip, saklandığının bir göstergesidir. Deneysel olarak bu sayı ürünün raf ömrü ve hangi şartlarda korunduğunun bir ölçüsünü verir.  Gıdanın hijyen kalitesini belirlemede kullanılır.
 • Koliform grubu ve E.coli analizi: Gıdalarda koliform mikroorganizmaların bulunması; kötü sanitasyon koşullarının, yetersiz veya yanlış pastörizasyon uygulamalarının, pişirme ve pastörizasyon sonrası tekrar bulaşma olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. E. coli fekal kontaminasyonun bir göstergesi olması yanında genetik yapısı en iyi bilinen canlı olma özelliğine de sahiptir. Suşlarının birçoğu zararsız olan bu bakterinin bazı patojenik tipleri, insan ve hayvanlarda sonucu ölüme kadar giden ishallere, yara enfeksiyonlarına, menenjit, septisemi, artheriosklerosis, hemolitik üremik sendrom, çeşitli immünolojik hastalıklar vb. gibi hastalıklara sebep olabilmektedir.
 • Küf Analizi: Küfler ve mayalar gıdada değişen düzeylerde bozulmaya, yapı değişikliğine              neden olur. Gıdaların maya ve küflerle kontaminasyonu sonucu üretici, işletici ve tüketiciyi              ekonomik zarara uğratır.  
 •  Salmonella spp. Analizi: Yaygın olarak hayvanlarda özelliklede kümes hayvanlarında ve domuzda görülür. Bu organizmanın kaynakları su, toprak, böcekler, fabrika yüzeyleri, mutfak yüzeyleri, hayvan dışkıları, çiğ et, ve çiğ deniz mahsulleri sadece birkaçıdır.

 

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Laboratuvarımız da TS EN ISO/IEC 17025 ‘’Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler’’ standardı oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

Kalite yönetim birimimiz kalite politikamızdaki laboratuvarımıza ulaştırılan çay numunelerine ait analizlerin, sürekli eğitimlerle deneyim ve bilgileri geliştirilen personelimiz tarafından, ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan metotlar kullanılarak en kısa sürede, doğru ve güvenilir bir şekilde, izlenebilirliği sağlanan cihazlar ve standart deney malzemeleriyle yapılması, deney sonuçlarının uygunluğunun ulusal ve uluslar arası yeterlilik testlerine katılarak kontrol edilmesi, hizmetlerimizde tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük, gizlilik ilkelerine bağlı kalınması, müşteriden geri besleme alarak şikayetlerin en aza indirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, bilimsel ve en son teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek sistemin geliştirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Kalite yönetim birimi TS EN ISO/IEC 17025 standardı gereğince, dokümanların hazırlanması ve onayı, gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncelleştirilmesi ve tekrar onaylanması, dağıtımı ve kullanım yerlerinde bulundurulması, yapılan değişikliklerin takip edilmesi ve güncelleştirilmesi, dış kaynaklı dokümanların belirlenmesi ve dağıtımlarının kontrol edilmesinin sağlanması, güncelliğini yitirmiş dokümanların saklanması/imhası için uygulanacak yöntemlerin ve sorumlulukların belirlenmesinde görev yapar.

{cay_bg}